Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

pdfplan_zamowien_publicznych_2021.pd