Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, zamieszczonymi na stronie eneris.pl, dotyczącymi postępowania z odpadami w czasie pandemii, szczególnie u osób chorych na COVID-19, lub pozostających w kwarantannie.
Informacje dotyczące segregacji odpadów dostępne są na stronie 5frakcji.pl