Dostępność strony internetowej

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, prezentujemy oświadczenie w sprawie dostępności strony internetowej Palmiarni Poznańskiej.

Data publikacji strony internetowej: 04.04.2005 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.05.2018 r.

Strona internetowa Palmiarni Poznańskiej spełnia większość wymagań wynikających z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wymagania spełnione

 • 1.1.1 Tekst alternatywny: informacja nietekstowa
 • 1.2.1 Tekst alternatywny: tylko dźwięk lub tylko wideo (nagranie)
 • 1.2.1 Tekst alternatywny: napisy (nagranie)
 • 1.2.1 Tekst alternatywny: audiodeskrypcje lub treści alternatywne multim.
 • 1.3.2 Układ treści: zrozumiała kolejność
 • 1.3.3 Układ treści: charaktersytyki zmysłowe
 • 1.4.1 Treść rozróżnialna: użycie koloru
 • 1.4.2 Treść rozróżnialna: kontrola dźwięku
 • 1.4.3 Treść rozróżnialna: kontrast (minimalny)
 • 1.4.4 Treść rozróżnialna: zmiana rozmiaru tekstu
 • 1.4.5 Treść rozróżnialna: grafiki tekstowe
 • 2.1.1 Dostępność z klawiatury: klawiatura
 • 2.1.2 Dostępność z klawiatury: klawiatura niezablokowana
 • 2.2.1 Wystarczająca ilość czasu: ilość czasu możliwa do ustawienia
 • 2.2.2 Wystarczająca ilość czasu: pauza, zatrzymanie, ukrycie
 • 2.3.1 Ataki padaczki: trzy błyski lub przekaz podprogowy
 • 2.4.1 Nawigacja: bezpośredni dostęp
 • 2.4.2 Nawigacja: tytuł strony
 • 2.4.3 Nawigacja: kolejność zaznaczenia
 • 2.4.4 Nawigacja: cel linku (z kontekstem)
 • 2.4.5 Nawigacja: wiele dróg
 • 2.4.6 Nawigacja: nagłówki i etykiety
 • 2.4.7 Nawigacja: widoczność zaznaczenia
 • 3.1.1 Czytelność: język strony
 • 3.2.1 Przewidywalność: zmiana focusa
 • 3.2.2 Przewidywalność: wprowadzanie danych
 • 3.2.3 Przewidywalność: spójna nawigacja
 • 3.2.4 Przewidywalność: spójna identyfikacja
 • 3.3.1 Pomoc przy wprowadzaniu danych: identyfikacja błędów
 • 3.3.1 Pomoc przy wprowadzaniu danych: etykiety lub instrukcje
 • 3.3.1 Pomoc przy wprowadzaniu danych: sugestie rozwiązań błędów
 • 3.3.1 Pomoc przy wprowadzaniu danych: zapobieganie błędom (formularze z danymi)
 • 4.1.1 Kompatybilność: parsowanie
 • 4.1.2 Kompatybilność: nazwa, przeznaczenie, wartość

Niespełnione wymagania

 • 1.3.1 Układ treści: informacje i jej związki
 • 3.1.2 Czytelność: Język elementów

Deklarację zgodności strony internetowej sporządzono dnia: 30.04.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Joanna Wojciechowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 865-89-07 lub +48 514-652-476. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.